Page 1 of 1

Možnost nastavit aliasy pro zadávání názvu knih

PostPosted: Fri Apr 22, 2016 6:57 am
by plecja
Jsem zvyklý pro zadávání hledaných míst používat navigaci pomocí příkazové řádky. Zkratky knih, které jsou v programu použité, ovšem ne vždy odpovídají zažitým zkratkám (např. Lukáš - použita zkratka Lu místo obvyklejší L nebo Lk), používaným ostatně i v odkazech v textu. Uvítal bych velmi možnost nastavit aliasy pro názvy knih, které by umožnily používat vlastní zkratky.

Re: Možnost nastavit aliasy pro zadávání názvu knih

PostPosted: Fri May 13, 2016 8:49 am
by plecja
Z nápovědy k D4 beta3 už jsem zjistil, jak na to: aliasy lze nastavit editací příslušného souboru v adresáři s daty programu (obvykle c:\ProgramData\Davar4\), v podadresáři Language. Pro češtinu jde o soubor czech.lng. Přesný postup je zkopírován ze zmíněné nápovědy:

Názvy knih, které program umí rozpoznat jsou uloženy v souboru lokalizací (např. czech.lng) v řetězcích 10201-10266. Například kniha Filipským má následující text:

10250,NTPhili,Filipským,Fp,Filipským,Fp

NTPhili – synchronizační jméno knihy Filipským. NEMĚNIT!
Filipským - jméno knihy, tak jak je zobrazeno na začátku verše.
Fp - zkratka jména knihy, zobrazená na začátku verše
Filipským,Fp – maximálně 8 řetězců, oddělených čárkou. Každý smí být max. 15 znaků dlouhý. Tyto řetězce jsou porovnávány se zadávaným textem a jsou vyhodnocovány kolize s ostatními názvy knih. Pokud preferujete i některé další zkratky pro knihy, pak můžete LNG editovat a v tomto místě je změnit či přidat.

Re: Možnost nastavit aliasy pro zadávání názvu knih

PostPosted: Sun May 29, 2016 7:46 pm
by admin
Ano, pouzil jste to presne, jak to bylo zamysleno.