Page 1 of 1

Ikona pro uživatelsky nastavené zobrazování tagů v textu

PostPosted: Fri Apr 22, 2016 7:07 am
by plecja
Možnost volby zobrazování tagů v textu je výborná, navrhuji doplnit lištu 'Okna, nástroje, volby' ještě o jednu ikonu vztahující se k tagům, která by umožnila rychlé zapnutí uživatelsky nastaveného zobrazování tagů. Nejčastěji přepínám mezi zobrazením všech tagů a vypnutím všech tagů kromě zobrazení slov nepoužitých v originále. To ale vždy znamená jít na volbu zobrazovaných tagů a tam odškrtávat.
Možnost uložit si alespoň jedno uživatelské nastavení pro zobrazení tagů by velmi pomohla.