"ADOLF NOVOTNÝ - BIBLICKÝ SLOVNÍK - KALICH 1956" - Elektronická verze textu


Historie elektronické verze textu:


* Duben 2008 - na internetu je zveřejněn skenovaný text slovníku (JPG) a jeho OCR verze v DOC a PDF. Současně je uveřejněna výzva ke společné práci na odstranění chyb v textu. Ke zkontrolování cca 1500 stran je třeba přibližně 30 dobrovolníků.

* Květen 2008 - přihlásilo se 18 zájemců. Vzhledem k blížícím se prázdninám začínáme pracovat. Další zájemci se postupně připojují. Je založeno diskusní fórum, kde diskutujeme a problémech a sjednocujeme názory na korekci.

* Srpen 2008 - Do projektu vstoupilo již celkem 31 zájemců, 3 lidé postupně odešli. Hostitelský server při překročení datového toku (projekt Davar3) krátkodobě odpojuje celý web. Po zaplacení je provoz obnoven. Aby se předešlo podobným situacím, je zakoupena doména "www.davar3.net" a webhosting u FORPSI.

* Listopad 2008 - Všech 28 částí je odevzdáno korektory - provedena 1.korekce.

* Listopad - prosinec 2008 - Sjednocení velikosti textu (2.korekce). Dále následuje sloučení textu do velkého souboru a podrobné vyhledávání chyb, zejména v biblických odkazech. Dále opraveny evidentní nejednotnosti, které se vyskytují i v předloze (např. různé pojmenování knih v odkazech a neukončené závorky) které by znesnadňovaly další využití textu v programech. Výsledkem je 3.korekce.

* Prosinec 2008 - Biblický slovník konvertován do modulu pro program Davar3. Jsou zde aktivní odkazy, takže kliknutím se synchronizují biblické texty v ostatních oknech. Lze provádět vyhledávání textů i odkazů. Pokud je v programu nahrán i PDF soubor, funguje jeho synchronizace s právě prohlíženým heslem.
Flash presentace práce s modulem biblického slovníku se připravuje.


Přes veškerou snahu je stále v textu určité množství chyb. Pokud naleznete chybné místo, pošlete prosím popis chyby na adresu: freedavar@centrum.cz
V nejbližší revizi slovníku bude chyba opravena.

Poslední verzi Biblického slovníku naleznete též na adrese: http://cb.cz/praha2/bib_slovnik_novotny.htm


PDF verze (33MB) - soubor neotvírejte přímo v prohlížeči, ale stáhněte jej
DOC verze, komprese ZIP (28MB)
LEX modul pro program Davar3, komprese ZIP
Obrázkové přílohy, DOC verze, komprese ZIP (27MB)

Verze textu: prosinec 2008

BACK